มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดาราวดี  อินรส และเพื่อนๆ

คุณดาราวดี  อินรส และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ