มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดวงฤมล ภัทรกิตติกุล และครอบครัว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คุณดวงฤมล  ภัทรกิตติกุล และครอบครัวบริจาคสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ