มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐวรพิชชา สินธนัชภัทราพรและพี่น้อง

คุณณัฐวรพิชชา สินธนัชภัทราพรและพี่น้อง มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ