มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐรมย์ ยศไพสาล และครอบครัว

คุณณัฐรมย์ ยศไพสาล และครอบครัวมอบเงินจำนวน 8,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม การฟื้นฟูเด็กพิการในมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ