มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐชน เข็มทอง

คุณณัฐชน เข็มทอง มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ