มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐกฤตา ภัทรพิมพาภรณ์

คุณณัฐกฤตา ภัทรพิมพาภรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

DSC_0082 DSC_0083


ย้อนกลับ