มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณฐิติพร ประวัติศรีชัย และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ศิลปินนักร้อง นักดนตรี เพื่อน คุณฐิติพร ประวัติศรีชัย จัดกิจกรรมร้องเพลงให้กับผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_5376 IMG_5379 IMG_5397 IMG_5409 IMG_5414 IMG_5417 IMG_5419


ย้อนกลับ