มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณญาณิศา แดงเอม

คุณญาณิศา แดงเอม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ