มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณช่อทิพย์  พิทักกรีและครอบครัว

คุณช่อทิพย์  พิทักกรีและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ