มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชไมพร แสนไหม่ 

คุณชไมพร แสนไหม่  มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ