มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ

คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ มอบเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ