มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชุติอร เลิศสัมฤทธิ์การและครอบครัว

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คุณชุติอร เลิศสัมฤทธิ์การและครอบครัว มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ