มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชีวาพร ชมสมบัติสกุล และครอบครัว 

คุณชีวาพร ชมสมบัติสกุล และครอบครัว  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อใหักับผู้ปกครอง และน้องๆ ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ