มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชาฎา รัตนโชติ

คุณชาฎา รัตนโชติ มอบเงิน 3,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ