มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชาญวิทย์ รุ่งเช้า และครอบครัว

คุณชาญวิทย์ รุ่งเช้า และครอบครัว มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ