มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชัยณรงค์ เกษสาคร และครอบครัว

คุณชัยณรงค์ เกษสาคร และครอบครัว มอบเงินพร้อมสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ