มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชัญญพัชญ ลิมปวัฒนศิริ

คุณชัญญพัชญ ลิมปวัฒนศิริ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

 


ย้อนกลับ