มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชวิสา  ทองอุปการ และครอบครัว

คุณชวิสา  ทองอุปการ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ น้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในวันคล้ายวันเกิด และมอบสิ่งของให้กับน้องๆที่มูลนิธิฯด้วยขอบคุณค่ะย้อนกลับ