มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชลิตา  กฤษวงศ์และครอบครัว

คุณชลิตา  กฤษวงศ์และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ