มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชลธิดา มนัส

คุณชลธิดา มนัส มอบเงินจำนวน 1,000 บาท และมอบตุ๊กตา ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่่งต่อให้กับ
ผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ