มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชรินทร์ทิพย์  เกษสาคร และครอบครัว

 คุณชรินทร์ทิพย์  เกษสาคร และครอบครัวมอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ