มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชรตะวัน บรรณวัฒน์

คุณชรตะวัน บรรณวัฒน์ มอบเสื้อผ้ามือสองให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อเข้าโครงการตลาดเดินได้ ขอบคุณมากค่ะ   


ย้อนกลับ