มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชยสิทธ์ อุ่นใจ

คุณชยสิทธ์ อุ่นใจ และครอบครัวมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

IMG_9901


ย้อนกลับ