มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน มอบเครื่องปริ้นเตอร์ และหมึกปริ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ