มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชญนี สารสุวรรณ

คุณชญนี สารสุวรรณ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ