มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจุรีพรรณ พรมพันธุ์ และเพื่อนๆ

คุณจุรีพรรณ พรมพันธุ์ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ