มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจุฑามาศ สุขุมวิทยา และครอบครัว

คุณจุฑามาศ สุขุมวิทยา มอบเงิน 10,000 บาทพร้อมสิ่งของในวันคล้ายวันเกิด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิากร เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ