มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิโรจ ฉายะพงศ์

คุณจิโรจ ฉายะพงศ์ บริจาคเงิน 7,000 บาท ในวันคล้ายวัน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูน้องๆที่มูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ