มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิตวุฒิ เฉยเจิรญ และเพื่อนๆ

คุณจิตวุฒิ เฉยเจิรญและเพื่อนๆ  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ