มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิตภินันท์ ปริยพิสิษฐ 

คุณจิตภินันท์ ปริยพิสิษฐ  มอบขนม ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับ ผู้ปกครองและน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ