มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจันทิพย์ ภังคานนท์

คุณจันทิพย์ ภังคานนท์ มอบอาหาร-ขนมกล่อง น้ำผลไม้-ทองม้วน-แซนวิช ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ