มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจันทร์จิรา เสนแก้ว และเพื่อนๆ

คุณจันทร์จิรา เสนแก้ว และเพื่อนๆมอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ