มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจันทร์จิรา ศิริชัยชมภู

คุณจันทร์จิรา ศิริชัยชมภู มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ