มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจรินทร  ไกรสกุล

คุณจรินทร  ไกรสกุล เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ