มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณคะเน ภัทรเขต และครอบครัว

คุณคะเน ภัทรเขต และครอบครัว มอบเงินจำนวน 3,000 บาท และสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ