มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณครูปรีดี ,คุณสันต์ชัย และคุณพชร

คุณครูปรีดี ,คุณสันต์ชัย และคุณพชร เลี้ยงอาหารกลางผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ