มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณคมกฤษ มะเดื่อทอง

คุณคมกฤษ มะเดื่อทอง และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ