มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณขวัญข้าว สนธิกนก คุณพล คงทวี

คุณขวัญข้าว สนธิกนก คุณพล คงทวี มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู็ปกครองครองและน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ