มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกีรติ เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณต้น( ร้านสเต็ก) เป็นตัวแทนจาก คุณกีรติ เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

IMG_9066 IMG_9071


ย้อนกลับ