มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัลญานันท์ ออสมาโนร์และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คุณกัลญานันท์  ออสมาโนร์และเพื่อนๆ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ