มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกันยารัตน์ และ คุณนันทกา เมี้ยนมนัส

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คุณกันยารัตน์ และ คุณนันทกา เมี้ยนมนัส มอบดินสอ และสมุด ให้กับน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเป็นตัวแทนรับมอบ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ