มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกันยารัตน์  เปี่ยมปัจจัย

 คุณกันยารัตน์  เปี่ยมปัจจัย มอบปิต้าแซนด์วิช ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 30 ห่อ เพื่อให้กับน้องๆและผู้ปกครองทาน ขอบคุณมากค่ะ



ย้อนกลับ