มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกันยารัตน์ วรกิจรุ่งโรจน์ และครอบครัว

คุณ กันยารัตน์ วรกิจรุ่งโรจน์ และครอบครัวมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ