มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกันต์ธร วงษ์วิโรจน์

คุณกันต์ธร วงษ์วิโรจน์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ