มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัณฑ์ชสัยย์ ธนาดิลก คุณทรงธรรม ธนาดิลก

คุณกัณฑ์ชสัยย์ ธนาดิลก คุณทรงธรรม ธนาดิลก มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ