มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกัญจนรัตน์ จิระสิริกุล

คุณกัญจนรัตน์ จิระสิริกุล มอบของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ