มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกฤษณา คุณพรรณิกา ตั้งจินตนาการ

คุณกฤษณา คุณพรรณิกา ตั้งจินตนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ