มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกฤษณะ กอบวิทยา และเพื่อนๆ

คุณกฤษณะ กอบวิทยา และคุณปิยวรรณ ปิยะวัฒณ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ