มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกรณ์กาญจน์ และคุณอรสา

คุณกรณ์กาญจน์ และคุณอรสา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ