มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกมลวรรณ มีธนาถาวร

คุณกมลวรรณ  มีธนาถาวร มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ